ชีวามิตร
10 August 2022
0
Share

กิจกรรม

ศิลป์ส่องธรรม

ศิลป์ส่องธรรม

ชั้นเรียนปั้นพระสำหรับผู้ป่วย – ผู้สูงวัย และส่งต่องานพุทธศิลป์นี้เพื่อมอบหน่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกจิต รู้จักตัวตน ผ่านศิลปะการปั้นพระ

รับสมัคร

วันที่ 10 สิงหาคม 2022 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2022

ร่วมกิจกรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2022

เวลา 17:00 - 19:00 น.

สถานที่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน

-ชีวามิตรร่วมสนับสนุนโครงการ “ศิลป์ส่องธรรม” ชั้นเรียนปั้นพระสำหรับผู้ป่วย – ผู้สูงวัย และส่งต่องานพุทธศิลป์นี้เพื่อมอบหน่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม สาขาประติมากรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง และกลุ่มเพื่อนหลังกำแพงโดย คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563

 

กิจกรรมนี้ ถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกจิต รู้จักตัวตน ผ่านศิลปะการปั้นพระ

โดยพิธีเปิดงานได้รับฟังบรรยายจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และพระมหาวโรตม์ ธัมวโร จากวัดบวรนิเวศวิหาร ในหลักธรรม - ศิลปะ - ชีวิต

ทำให้ได้ข้อคิดดี ๆ และความเชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะกับจิตใจ ศิลปะกับชีวิต และศิลปะกับธรรมะ ที่ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงให้เราเป็นเรา 

 

นอกจากนี้ ในระหว่างการอบรม ผู้เรียนยังได้รับการกล่อมเกลาใจด้วยธรรมบรรยายจากพระมหาวโรตม์ ธัมวโร จนเมื่อองค์พระของนักเรียนปั้นพระได้รับการหล่อด้วยเรซิ่น ยังมีกิจกรรมให้กลุ่มผู้พิการทางสายตามาช่วยกันขัดองค์พระให้งดงาม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบพระพุทธรูปสู่มือ คุณหมอเกิ้น - นพ.พัชรพล พงษ์ภักดี เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ชมพิธีเปิดย้อนหลัง และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และพระมหาวโรตม์ ธัมวโร ได้ที่ https://fb.watch/cSORiiNKTc/ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE