การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเรือนจำแอฟริกาใต้

Share:

แม้จะเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำแอฟริกาใต้ ก็ยังเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง

จังหวัดควาซูลู นาทัล (KwaZulu Natal) ประเทศแอฟริกาใต้ สมาคมฮอซพิซและพาลิอาทีฟแคร์แห่งแอฟริกาใต้ จับมือกับหน่วยงานราชทัณฑ์ เพื่อร่วมกันคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ป่วยเข้าสู่ระยะท้าย

โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยการฝึกอบรมให้นักสงคมสงเคราะห์ แพทย์พยาบาลในเรือนจำ นักบวช รวมถึงผู้ต้องขังบางส่วนให้มีทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบการเข้าถึงยาแก้ปวด การพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ต้องขังทั้งในเรือนจำรวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตเพื่อดูแลในฮอซพิซหรือศูนย์บริการแบบประคับประคองที่เหมาะสม

ความท้าทายในการพัฒนาการดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต คือการต่อรองกับระเบียบกฎเกณฑ์ของเรือนจำ เช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีจะไม่สามารถเข้ารับบริการแบบประคับประคองได้ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขัง ยังไม่ใช่สิ่งที่เรือนจำให้ความสนใจมากนัก เพียงคำสั่งหรือการปรับระเบียบจากเบื้องบนเล็กน้อย ก็มีผลให้ระบบการดูแลแบบประคับประคองล้มเลิกได้อย่างง่ายดาย 

ดังนั้น เป็นหน้าที่ของฝั่งแพทย์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนกำหนดนโยบายของฝั่งเรือนจำ เพื่อให้นโยบายสนับสนุนผู้ต้องขังด้านสุขภาพระยะทัายเกิดขึ้นได้ เพราะการมีอยู่ของโปรแกรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ

เห็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาคิดถึงคนทุกกลุ่มในสังคมแล้ว ก็น่าย้อนดูเรือนจำในประเทศไทยว่าดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในห้องขังกันอย่างไรบ้าง

ที่มา: 
http://www.ehospice.com/kenya/ArticleView/tabid/10674/ArticleId/16419/language/en-GB/View.aspx เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2015

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ