คำขวัญวันดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care – Because I matter

Share:

ทุกๆ ปี คณะกรรมการฮอซพิซและ Palliative Care แห่งโลก (WPCA – Worldwide Hospice Pallaitive Care Alliance) จะประกาศคำขวัญศาสตร์การดูแลแบบประคับประคองประจำปี (World Hospice and Palliative Care Day) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาครัฐ หน่วยงานสุขภาพ และภาคสังคมของนานาประเทศเกิดความตระหนักและช่วยผลักดันศาสตร์การดูแลดังกล่าว บางแห่งอาจใช้คำขวัญที่คณะกรรมการประกาศเป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือจัดประชุมวิชาการในปีนั้นๆ 

สำหรับในปี 2018 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประกาศคำขวัญประจำปีว่า Palliative Care – Because I Matter หรือ Pallaitive Care – เพราะฉันสำคัญ 

การเลือกใช้คำขวัญนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนใส่ใจในประสบการณ์ของผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยร้ายแรง เฉพาะภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว คำขวัญนี้ยังมุ่งหวังให้สังคมตระหนักในสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม รวมทั้งตั้งคำถามว่า หากผู้ป่วยเป็นคนสำคัญ เพราะเหตุใด พวกเขาจึงไม่ได้รับการดูแลเช่นที่ควรจะได้รับ

คำขวัญนี้ยังสอดคล้องกับวาระครบรอบห้าสิบปีแห่งการก่อตั้งฮอซพิซแห่งแรกของโลกโดย ซิเซลี ซอนเดอร์ส เธอเคยกล่าวประโยคที่น่าจดจำไว้ว่า ‘You matter because you ar you and you matter untill the end of your life’ คุณสำคัญเพราะคุณคือตัวคุณ ตราบที่คุณยังมีชีวิต คุณสำคัญเสมอ

ทั้งนี้ World Hospice and Palliative Care Day มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. แบ่งปันวิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคอง

2. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยที่เหลือเวลาอยู่จำกัดและครอบครัว

3. ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการฮอซพิซและการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก

4. กระตุ้นให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของผู้ที่ต้องการบริการและการสนับสนุนดังกล่าว และบรรจุชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Palliative Care ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามความเคลื่อนไหว World Hospice and Palliative Care Day 2018 ได้ที่
http://thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day

ที่มา: http://www.ehospice.com/ArticleView/tabid/10686/ArticleId/23721/language/en-GB/View.aspx

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ