ทำประกันแบบไหนดีที่สุด

Share:

การวางแผนด้านการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญที่จะทำให้การวางแผนเพื่อให้ชีวิตระยะท้ายมีคุณภาพที่ดี จนสามารถนำไปสู่การตายดีได้ นั่นคือ การจากไปอย่างหมดห่วง ไม่ทิ้งภาระไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อวางแผนในมิติเศรษฐกิจได้ คือ การทำประกันชีวิต

แล้วประกันช่วยให้เราวางแผนการเงินได้ดีขึ้นอย่างไร?

การทำประกันเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อจัดสรรรายได้ให้มีเพียงพอสำหรับดูแลจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ เช่น ประกันสุขภาพ ช่วยให้เรารู้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในตลอดชีวิตมีเท่าไหร่  แต่การจะทำประกันแบบไหนต้องเข้าใจก่อนว่า ประกันแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น ประกันสุขภาพเป็นการจำกัดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เรารู้ว่าตลอดชีวิตจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลเท่าไหร่ ส่วนประกันชีวิตเป็นการเยียวยาคนที่อยู่ข้างหลัง หากเราจากไป หรือไม่สามารถหาเงินได้ จึงเป็นการเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้ก้อนหนึ่งเพื่อจัดการภาระที่อยู่ข้างหลัง

รูปแบบของประกันในปัจจุบัน มีการดูแลอยู่ 4 เรื่อง ครอบคลุมทั้งการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ได้แก่

  • Health Protection ดูแลเรื่องความเจ็บป่วย 
  • Life Protection ดูแลเรื่องความตาย 
  • Educational Fund ดูแลเรื่องการเกิด 
  • Retirement fund ดูแลเมื่อเข้าสู่วัยชรา หรือเกษียณ

สิ่งแรกที่ต้องคิดเมื่อจะทำประกัน ไม่ว่าเป็นคนมีครอบครัว หรือเป็นคนโสด ให้คิดถึงสิ่งที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราก่อนอันดับแรก คือ ความเจ็บป่วย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยให้ดูว่าประกันสุขภาพที่มีนั้นเพียงพอต่อความต้องการ หรือความจำเป็นที่อาจจะต้องใช้ในอนาคตไหม เพราะแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการรักษาโรงพยาบาลเอกชน บางคนบอกว่าประกันสังคมก็ได้ การวางแผนจึงควรเริ่มจากประกันสุขภาพ เพื่อตั้งงบประมาณก้อนหนึ่งไว้สำหรับการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว

ต่อมาให้พิจารณาสิ่งที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นตามมา คือ ความตาย ถ้าเราตายเร็วก็ไม่ได้แก่ จึงต้องดูว่าภาระของครอบครัวมีเท่าไหร่ ต้องมีแค่ไหนจึงจะเพียงพอให้ครอบครัวสามารถเดินต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประกันแบบที่เรียกว่า Life Protection หรือทุนชีวิต

หลังจากนั้นมาพิจารณาว่า กรณีที่มีครอบครัว เมื่อมีการเกิดคือ มีลูก ลูกจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการศึกษา ต้องวางแผนเก็บเงินให้ลูกเท่าไหร่ ต้องการให้ลูกมีการศึกษาแบบไหน ต้องการให้ศึกษาต่อต่างประเทศหรือไม่ ก็จะเป็นประกันแบบ Educational Fund เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก

สุดท้าย เมื่อวางแผนเรื่องการเจ็บป่วย ความตาย และการศึกษาให้ลูกแล้ว ให้มาพิจารณาว่า เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณจะอยู่อย่างไร ก็จะเป็นประกันแบบ Retirement Fund เพื่อการเกษียณ

ในกรณีที่เป็นคนโสด การวางแผนก็จะตัดเรื่องการเกิด หรือประกันแบบ Educational Fund ออก โดยเริ่มจากประกันสุขภาพ มาทุนชีวิต แม้ว่าไม่มีครอบครัวแต่คนโสดก็ยังพ่อแม่ จึงควรมีทุนชีวิตไว้สำหรับคนข้างหลัง เพื่อให้ภาระของพวกเขาน้อยลง สุดท้ายก็มาออกแบบว่าตอนแก่จะอยู่อย่างไร

ดังนั้น การจะดูว่าประกันแบบไหนดีที่สุด จึงต้องตั้งโจทย์ที่ชัดเจนก่อนว่า เราจะวางแผนการเงินและการดูแลชีวิตของตัวเอง รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องอย่างไร แล้วจึงมาพิจารณาประกันที่เหมาะสมกับแผนที่วางไว้มากที่สุด

0
0

บทความยอดนิยม

วางแผนดูแลชีวิตด้วยสิทธิในระบบประกันสุขภาพของรัฐ

การจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยมอร์ฟีน

บทความแนะนำ

ลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยการดูแลแบบประคับประคอง

การแต่งตั้งผู้พิทักษ์และผู้อนุบาลไว้ล่วงหน้า: ประเด็นกฎหมายสำหรับสังคมผู้สูงวัย