บทบาทของภาคประชาชนกับการสร้างการตระหนักรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการจากไปอย่างสงบ

Share:

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นักกฏหมายและผู้มีประสบการณ์ดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งภรรยาจากไปอย่างสงบ

อาจารย์กิติพงศ์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการเขียนหนังสือแสดงเจตนาเลือกรับการรักษาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย (Living will) จึงจัดทำวีดีโอ ” Living Will ความปรารถนา… ในวาระสุดท้าย” และ “การดูแลในวาระสุดท้าย… คุณเลือกได้” บริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้เป็นสื่อช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างคุณหมอและคนไข้ในเรื่อง Palliative Care และ Living will จำนวน 2 คลิป

Living will นอกจากจะเป็นตัวแทนแสดงเจตนาแนวทางการรับการรักษาของเราแล้ว ยังช่วยให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลมีข้อมูล มีความมั่นใจในการตัดสินใจตามแบบที่เราวางไว้เมื่อถึงเวลาที่ตัวเราไม่สามารถสื่อสารได้

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ