สัญลักษณ์ของ Palliative Care?

Share:

คำว่า Palliative Care เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ในวงการแพทย์ การอธิบายว่าคำนี้หมายถึงอะไรจึงค่อนข้างใช้เวลา และความอดทน บางคนจึงใช้สัญลักษณ์มาช่วยในการสื่อความหมายให้ประชาชนหรือบุคลากรสุขภาพเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่แพทย์ใช้มักเป็นภาพมือของผู้ป่วยจับกับมือหมอ หรือไม่ก็ภาพใบไม้ร่วง ภาพผู้ป่วยคุยกับญาติ เป็นต้น ถึงอย่างนั้นแล้ว ภาพเหล่านี้บางทีก็สื่อความหมายที่กว้างเกินไป เศร้าเกินไป หรือไม่ก็ใช้ไม่ค่อยตรงกันในแวดวงคนทำงานดูแลแบบประคับประคอง

ในปี 2005 กลุ่มแพทย์จาก Hospice Malaysia เห็นปัญหาของการใช้สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคสุขภาพ และภาคประชาชน จึงร่วมมือกับครีเอทีฟคิดค้นสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายแทนการดูแลแบบประคับประคองไว้ใช้ในหน่วยงาน เวลาสื่อสารจะได้มีพลัง และอนุญาตให้ประเทศอื่นๆ ร่วมใช้ด้วย

สัญลักษณที่เขาคิดขึ้น เป็นรูปหัวใจสองดวงชนกัน มีวงกลมล้อมรอบ ซึ่งมีลายเส้นและรูปร่างที่จำง่าย แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะคะ แนวคิดมาจากเครื่องหมายอนันต์ (infinity) กับ หัวใจสองดวง หมายถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพ หรือผู้ป่วยกับครอบครัว

ถ้ามองไกลๆ ก็จะเห็นรูปผีเสื้อ ซึ่งมีความหมายของศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านจากดักแด้ที่อ่อนแอ แปรสภาพกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม ให้ความหมายที่งดงามเลยค่ะ ส่วนวงกลมหมายถึงโล่หรือเสื้อคลุม เอาไว้ปกป้องคุ้มครองผู้ป่วยค่ะ

แม้สัญลักษณ์นี้จะเริ่มต้นโดยประเทศมาเลเซีย แต่ก็มีหน่วยงานประคับประคองหยิบสัญลักษณ์นี้ไปใช้บ้าง และหากหน่วยงานใดต้องการนำสัญลักษณ์นี้ไปประกอบการสื่อสาร ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ต้นสังกัดค่ะ

เพื่อนๆ เห็นสัญลักษณ์นี้แล้วคิดอย่างไรคะ น่ายืมมาใช้สื่อความบ้างไหม

http://www.palliativecare.my/vision/the-symbol

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ