13 วิธีเยี่ยมไข้แบบชีวิตวิถีใหม่

Share:

ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา เราต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลายระลอก การเยี่ยมผู้ป่วยไม่ว่าจะที่โรงพยาบาล หรือที่บ้าน ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่ควรไปเยี่ยมโดยไม่มีความจำเป็น

เมื่อรูปแบบชีวิตของเราเปลี่ยนไป การเยี่ยมไข้จึงเปลี่ยนไปตามชีวิตวิถีใหม่ด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น อาจเป็นการถามไถ่ทุกข์สุขทางไลน์ โทรหา หรือวิดีโอคอลคุยกัน ถึงแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไป แต่มารยาทที่ดีในการเยี่ยมไข้ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ มีคำแนะนำดังนี้ 

 1. ทักไลน์ไปนัดหมายเวลาที่จะโทรหา หรือวิดีโอคอลล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้เตรียมตัว
 2. ไม่ควรโทรหาพร่ำเพรื่อไม่เป็นเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยมีเวลาเป็นของตัวเอง และได้พักผ่อน
 3. ไม่ใช้เวลาพูดคุยนานเกินไป เพราะผู้ป่วยอาจเพลียและเหนื่อย
 4. สนทนาด้วยคำถามที่ดี อบอุ่น เช่น ถามว่า “ตอนนี้รู้สึกอย่างไร” ด้วยใจที่เปิด พร้อมรับฟัง
 5. คำพูดที่ไม่ควรพูดเลย คือ “สู้ ๆ” หรือให้ “อดทนเอาไว้” เพราะบางครั้งอาจทำให้รู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำ
 6. ไม่นำเรื่องทุกข์ใจไปเพิ่มให้ผู้ป่วย พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี หรือพูดแต่เรื่องปัญหาส่วนตัวของตัวเอง
 7. อย่าพูด หรือให้ความหวังที่เกินจริง
 8. อย่าพูดเปรียบเทียบกับคนป่วยคนอื่น ๆ
 9. ถ้าอยากสอบถามเรื่องอาการป่วยก็ถามได้ทั่วไป และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจที่จะเล่า ดีกว่าเซ้าซี้ให้ผู้ป่วยเล่าให้ฟัง
 10. ถ้าสังเกตว่าผู้ป่วยเพลีย ควรหยุดการสนทนา ไม่ต้องกดดันให้สนทนาต่อ
 11. อย่าขายของ หรือยืมเงิน เป็นเรื่องเสียมารยาทที่สุด
 12. ไม่ควรแนะนำหรือยัดเยียดให้ผู้ป่วยทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดี เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ เพราะผู้ป่วยอาจไม่ได้ชอบ
 13. โทรหา หรือวิดีโอคอลหาด้วยใจและอารมณ์เป็นบวก เพื่อส่งพลังดี ๆ ให้กับผู้ป่วย
0
0

บทความยอดนิยม

วางแผนดูแลชีวิตด้วยสิทธิในระบบประกันสุขภาพของรัฐ

การจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยมอร์ฟีน

บทความแนะนำ

ลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยการดูแลแบบประคับประคอง

การแต่งตั้งผู้พิทักษ์และผู้อนุบาลไว้ล่วงหน้า: ประเด็นกฎหมายสำหรับสังคมผู้สูงวัย