เกร็ดความรู้จากงานอบรม Living Beautifully Leaving Beautifully

Share:

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เดินทางไปจัดอบรมหลักสูตร Living Beautifully Leaving Beautifully แก่บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนสู่การอยู่อย่างมีชีวิตชีวา และจากลาอย่างสวยงาม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ในงานอบรมดังกล่าว มีประเด็นความรู้ที่น่าสนใจดังนี้

1. การพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายอย่างเป็นธรรมชาติ คือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิต การยอมรับและสื่อสารเรื่องความตายได้ในครอบครัว ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรับทราบความจริงเกี่ยวกับภาวะโรคของตน สามารถเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ตนให้ความสำคัญ

2. สิ่งสำคัญสิ่งแรกๆ ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย คือ ผู้ป่วยควรมีโอกาสตั้งเป้าหมายของการดูแล การทราบความจริงเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นอยู่จึงมีความสำคัญ เป้าหมายนั้นไม่ควรคลุมเครือ เช่น ขอให้ได้รับการดูแลที่ดี ขอให้อยู่นานๆ แต่ควรจะระบุเฉพาะเจาะจงว่า การดูแลที่ดีคืออะไร เช่น ไม่ทุกข์ทรมาน ได้อยู่กับคนรัก ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ เป็นต้น เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว แพทย์จะใช้ความรู้เพื่อสื่อสารว่า เป้าหมายที่ผู้ป่วยต้องการนั้นเป็นไปได้หรือไม่ และแต่ละฝ่ายจะช่วยให้เป้าหมายนั้นเป็นไปได้จริงได้อย่างไรบ้าง

3. การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นภาระที่หนักสำหรับผู้ดูแล ครอบครัวควรต้องร่วมมือกัน ไม่ให้งานดูแลตกอยู่กับใครคนหนึ่งเพียงลำพัง ควรหารือกันว่า ใครจะเป็นผู้ดูแลหลัก ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจหลัก ใครจะเป็นผู้สนับสนุนการเงิน เมื่อใครคนใดคนหนึ่งรับภาระการดูแลไม่ไหว จะดูแลช่วยเหลือกันอย่างไร จะมีระบบการสื่อสารในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลอย่างไร

4. การเขียน Living Will หรือเอกสารแแสดงเจตนาเลือกวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิต  มี 2 ระยะ ระยะแรกคือการเขียน Living Will เมื่อยังสุขภาพดีอยู่ เพื่อแสดงเจตนาทั่วไปเมื่อตนอยู่ในช่วงท้ายของชีวิต ส่วนระยะต่อมา คือการเขียนแสดงเจตนาในลักษณะการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เช่น หากผู้ป่วยไตวาย หรือกินอาหารไม่ได้จะให้แพทย์ทำอย่างไร หากจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จะให้แพทย์ถอดออกในกรณีใด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลง Living Will ได้ตลอดเวลา

5. อนึ่ง ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายยังไม่แพร่หลายในกลุ่มแพทย์มากนัก บุคลากรที่มีทักษะนี้ยังมีจำนวนน้อยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ยากอาจต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องหน่วยดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการวางแผนดูแลสุขภาพระยะท้ายมากขึ้น

ติดตามความรู้ ความเคลื่อนไหวของชีวามิตรได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Line เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ที่ @cheevamitr ค่ะ

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ