Terminal Delirium : ภาวะที่สมองอาจต้องเผชิญ ก่อนเดินสู่วาระสุดท้ายของชีวิต

Cheap Phentermine Next Day Delivery ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

Can I Buy Phentermine In Australia ‘Delirium’ คืออะไร?

Cheapest Phentermine Uk ‘Delirium’ หรือภาวะเพ้อสับสนเฉียบพลันเกิดจาการทำงานของสมองที่ผิดปกติไปผู้ที่เผชิญภาวะนี้จะมีความคิดความจำและพฤติกรรมผิดปกติไปอาการต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือกี่วันเท่านั้นภาวะนี้มักพบในผู้สูงอายุ (> 80 ปี) ผู้มีความผิดปกติทางสมองผู้มีภาวะทางจิตเวช ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้มีปัญหาทางการมองเห็น และการนอนหลับ ฯลฯ และยังเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยระยะท้ายก่อนเสียชีวิตด้วย เรียกว่า ‘Terminal Delirium’

Buy Phentermine No Prescription Needed ในยุคกรีกโบราณ Hippocrates บันทึกถึงภาวะเจ็บป่วยหนึ่งที่เรียกว่า phrenitis ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่าfrenzy หมายถึง สภาวะที่มนุษย์ไม่สามารถ ควบคุมความตื่นเต้นได้ หรือแสดงออกถึงความรุนแรง ป่าเถื่อน ต่อมา Celsus เริ่มใช้คำว่าคำว่า delirium ซึ่งเป็นคำในภาษาละตินแทน ภายหลังมีการค้นพบเพิ่มเติมว่า delirium มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางกายที่มีผลต่อจิตใจ จนกระทั้งในศตวรษที่ 19 Gowers จึงเป็นคนแรกที่ต้ังข้อสังเกตว่า อาการแสดงของ delirium น้ันมีได้ท้ัง แบบซึมเงียบ และกระวนกระวาย

Phentermine 75 ภาวะ delirium เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยและมีการสนใจศึกษาถึงภาวะดังกล่าวในทุกแวดวงไม่เว้นแม้แต่วงการศิลปะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ Luca Cambioli (2017) และคณะ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการชิ้นหนึ่งในวารสาร European Neurology บทความดังกล่าวสนใจศึกษาถึงตัวละครหลักในบทละครโอเปราที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่ 19 คือ “Nabucco” (1841) ซึ่งประพันธ์โดยคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาเลียน นามว่า Giuseppe Verdi (1813–1901) ตัวละครเอกของเรื่องมีนามว่า Nabucco เป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนในช่วงที่มีการต่อสู้ของชาวยิว เรื่องราวดังกล่าวอ้างอิงจากคัมภีร์ไบเบิล ในบทประพันธ์จะแสดงให้เห็นถึงฉากที่ Nabucco เผยอาการป่วยทางจิตต่างๆที่สอดคล้องกับภาวะ delirium อย่างชัดเจน และด้วยอิทธิพลของบทละครนี้เองที่ทำให้ผู้คนในช่วงศตวรรษที่ 19 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่เป็น delirium มากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคลิกของตัวละคร Nabucco ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาตามจินตนาการของผู้ประพันธ์เท่านั้น แต่ถูกแต่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงของ Verdi เอง ซึ่งตัวเขาเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากภาวะ delirium มาตลอดช่วงชีวิต

http://stagsheadlincoln.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611252600.7161641120910644531250 นับตั้งแต่การแพทย์ค้นพบภาวะ delirium ก็ทำให้โลกมีความรู้และความเข้าใจคนไข้ที่แสดงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเข้าใจไม่ได้มากขึ้นทางการแพทย์ได้อธิบายถึงสภาวะดังกล่าวว่าเกิดจากความผิดปกติของสมองไว้ดังนี้โดยปกติเราจะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวและมีความคิดความจำได้นั้นการทำงานของสมองจะต้องประกอบด้วยสองส่วนเข้าด้วยกันได้แก่ 1.อยู่ในภาวะตื่นและรู้ตัว (ภาวะนี้ควบคุมโดย reticular activating system (RAS) ซึ่งอยู่บริเวณก้านสมองหากเกิดพยาธิสภาพกับบริเวณนี้จะซึมและโคม่า) และ 2. มีสมาธิ รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งเร้าที่เข้ามาอย่างเหมาะสม (ควบคุมโดย cerebral cortex) ผู้มีภาวะ delirium จะยังตื่นรู้ในระดับหนึ่ง แต่ cerebral cortex จะทำงานผิดปกติไป ส่งผลให้เสียสมาธิหรือขาดความสนใจต่อสิ่งเร้า (ร่วมกับการที่สมองส่วนอื่นที่ควบคุมการมีสมาธิและความสามารถในการทำงานขั้นสูงมีพยาธิสภาพไปด้วย ได้แก่ prefrontal cortex ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน และจะทำงานเชื่อมกับสมองอีกหลายส่วน ได้แก่ temporoparietal cortex, limbic, thalamus) นอกจากนี้อาจสัมพันธ์กับสารสื่อประสาทในสมองชนิด cetylcholine และ dopamine (ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยทางจิตเวชบางรายที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์ลด/เสริม สารสื่อประสาทดังกล่าว อาจมีภาวะ delirium ได้เช่นกัน)

http://atlantadisc.com/wp-json/wp/v2/pages/\"http:\/\/atlantadisc.com\/cd_duplication_services-2\/\" Buy Phentermine Online China นี่ญาติฉันเป็น delirium หรือถูกผีเข้ากันแน่นะ ?

เนื่องจาก delirium เกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติไปทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมแสดงออกผิดปกติหลายอย่างอาการเด่นชัดคือกลายเป็นคนขาดสมาธิ (attention deficits) จดจ่อกับอะไรนานๆไม่ได้คิดอย่างเป็นระบบไม่ได้ (disorganized thinking) พูดจาวกวนพูดซ้ำข้อความเดิมๆพูดจาไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำลังพูดคุยสูญเสียการรับรู้เรื่องเวลาสับสนกลางวัน-กลางคืนไม่รู้วันเดือนปีปัจจุบันสูญเสียการรับรู้เรื่องสถานที่ไม่ทราบว่าตนเองกำลังอยู่ที่ไหน (บ้านหรือโรงพยาบาล) และสูญเสียความจำระยะสั้น (disorientation and memory impairment) ทำให้ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ขณะที่ตนเองกำลังมีอาการได้อาการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดสมาธิและความสามารถในการประมวลข้อมูลของสมองสูญเสียไปนั่นเองนอกจากนี้ความจำด้านอื่นๆก็มีปัญหาด้วยเช่นวาดรูป/เขียนหนังสือไม่ได้ถ้าให้ลองเขียนจะเขียนตัวเล็กไม่ต่อเนื่องเขียนคำเดิมซ้ำๆสะกดคำและไวยกรณ์ผิดมักง่วงนอนตอนกลางวันและตื่นขึ้นตอนกลางคืนพร้อมกับความสับสนอย่างชัดเจนเนื่องจากวงจรการหลับตื่นผิดปกติไป (disturbed sleep-wake cucle) อาการเหล่านี้จะเกิดอย่างฉับพลันในระหว่างวันแถมยังสลับไปมาระหว่างความปกติและความสับสน (acute onset with fluctuatingcourse) นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างรวดเร็วกลายเป็นอื่นคล้ายถูกผีเข้าสิงจากที่เคยเป็นคนเรียบร้อยก็กลายเป็นคนหยาบโลนด่าทอพูดมากและก้าวร้าวและอาจสลับไป-มาระหว่างการอาละวาดกับซึมเศร้า

http://bravowellness.com/looking-love-wrong-places/pexels-photo-342800_mirror_cr/ ผู้ป่วยไม่ได้มีแต่ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและการแสดงออกเท่านั้นความผิดปกติของสมองยังส่งผลต่อร่างกายด้วยเช่นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไป (alteredpsychomotoractivity) เช่นการเคลื่อนไหวช้าลงและสงบเสงี่ยมแยกตัว (hypoactive) หรืออาจกระสับกระวนกระวายก็ได้ (hyperactive) โดยผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบสลับกันก็ได้การประสาทหลอนชนิดเห็นภาพหลอน (visual hallucinations) พบได้ทั่วไปและพบมักร่วมกับการหลงผิด (delusion) เนื่องจากวงจรการนอนหลับถูกรบกวน ส่งผลกระทบต่อวงจรของความจำ (memory circuits) โดยพบว่าผู้ป่วยกว่า 30% ของผู้ป่วย delirium มีอาการประสาทหลอนด้านการมองเห็น และ 15 % ที่มีประสาทหลอนทางการได้ยิน (auditory hallucinations)

ญาติผู้ล่วงลับมาหา ยมฑูตมารอรับข้างเตียง เห็นงูเขียวพันสายน้ำเกลือ ก่อนตาย พวกเขาเห็นอะไร มันมีอยู่จริงหรือไม่ ?

“อยู่ๆเขาเห็นผ้าเช็ดหน้าลอยเคว้งอยู่กลางอากาศ เป็นผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่สีฟ้า แถมยังมีวงกลมสีส้มๆสี่วงรวมอยู่ด้วย จากนั้นเขาก็เห็นล้อรถขนาดใหญ่ลอยอยู่ หรือบางครั้งเวลาหลานสาวมาเยี่ยม เขาเห็นพ่อหนุ่มรูปหล่อเดินมากับเธอด้วย แต่พอสักพัก พ่อหนุ่มนั่นเขาก็อันตรธานหายวับไปเลย..”

คุณปู่ Charles Lullin เล่าว่าเคยเห็นภาพและสิ่งของนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นร้อยๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นภาพสถานที่ต่างๆหรือรูปทรงเรขาคณิตพวกมักจะโผล่มาแบบค่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆหายวับไปบางภาพก็ไม่มีที่มาที่ไปแต่บางภาพก็มีบริบทสอดคล้องกับชีวิตเช่นมีคราวหนึ่งที่เขาเดินอยู่ในถนนที่ปารีสเขาเห็นนั่งร้านพอกลับถึงบ้านเขาเห็นนั่งร้านแบบจิ๋วสูงประมาณ 6 นิ้ววางอยู่บนโต้ะทำงานของเขา (การเห็นภาพซ้ำแบบนี้เรียกว่า Palinopsia) แต่นั่นก็เป็นส่วนน้อย เพราะโดยมาก ภาพต่างๆที่ปรากฏเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็น หรือไม่รู้จักมาก่อน แต่มีครั้งหนึ่งที่เขามองเห็นชายนุ่งผ้าเช็ดตัวอาบน้ำนั่งสูบไปป์อยู่ และเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่า นั่นคือตัวเขาเองต่างหาก ซึ่งนั่นน่าจะเป็นภาพเดียวในบรรดาร้อยๆภาพที่เขารู้จัก

คุณปู่เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้หลานชายฟังในปี 1759 เรื่องราวนี้ซึ่งกลายเป็นบันทึกชิ้นแรกในศตวรรษที่ 18 เกี่ยวกับอาการประสาทหลอนภาวะนี้ถูกตั้งชื่อว่า “ชาร์ลบอนเนซินโดรม” (Charles Bonnet syndrome) ตามชื่อหลานชายของคุณปู่นั่นเองโดยผู้ที่มีอาการ delirium อาจมีการพัฒนามาจากโรคนี้ได้ Oliver Sacks ประสาทแพทย์ได้เล่าถึงการเห็นภาพหลอนของผู้ป่วยโรคดังกล่าวว่าอาจเกิดกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเช่นตาบอดโดยเมื่อดวงตาสูญเสียการมองเห็นไปสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับการมองเห็นเลยไม่ได้รับสัญญาณใดๆเข้าไปสมองเลยทำงานมาขึ้นตื่นตัวมากขึ้นและจะเริ่มส่งสัญญาณขึ้นมาเองทำให้เกิดเป็นภาพหลอนต่างๆขึ้นมา

ลักษณะของภาพที่ผู้ป่วยมองเห็นนั้นมีหลายระดับและซับซ้อนมากเช่นอาจะเห็นแค่เพียงรูปทรงเรขาคณิตสีต่างๆไปจนถึงเห็นอะไรสักอย่างที่เป็นตัวเป็นตนโดยเฉพาะภาพคนที่มีส่วนใบหน้าที่บูดเบี้ยวฟันใหญ่เกินมนุษย์ซึ่งจะเป็นลักษณะร่วมอย่างเดียวที่คนไข้มักเห็นเหมือนๆกันและรองลงมาคือการเห็นภาพตัวการ์ตูน ! (แม้จะดูน่ารักแต่ที่จริงแล้วมันสร้างความปั่นป่วนรำคาญใจแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก) อย่างไรก็ตามลักษณะของภาพที่เห็นอาจจำเพาะเจาะจงเป็นเรื่องไปเช่นผู้ป่วยรายหนึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นเช่นกันและภาพหลอนของเธอพิเศษตรงที่มักจะเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวได้และส่วนมากเกี่ยวข้องกับรถบางครั้งเธอจะเห็นเด็กหนุ่มนั่งอยู่บนกระโปรงหน้ารถท่าทางเอาเรื่องเวลารถเลี้ยวก็เอนตัวตามจังหวะรถอย่างเนียนเลยพอรถหยุดเจ้าเด็กหนุ่มนั่นก็กระโดดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าที่สูงกว่าร้อยฟุตแล้วหายวับไปเลย

Oliver Sacks อธิบายว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เราสามารถถ่ายภาพการทำงานของสมองของผู้ป่วยเหล่านี้ในขณะที่เห็นภาพหลอนได้พบว่าในขณะเห็นภาพหลอนแต่ละตำแหน่งของสมองมีการทำงานอย่างอย่างจำเพาะเช่นในคนที่เห็นแค่รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานสมองส่วนที่ใช้ในการมองเห็น (primary visual cortex) ก็จะถูกกระตุ้นซึ่งโดยปกติแล้วสมองส่วนนี้จะถูกกระตุ้นตอนที่เราเห็นขอบมุมหรือลักษณะของพื้นผิวสมองส่วนนี้ใช้เมื่อยังไม่ได้ทรางภาพเป็นรูปเป็นร่างแต่จะไปประกอบกันกับการทำงานของสมองส่วนการมองเห็นขึ้นสูงอื่นเช่นสมองส่วน temporal lope ตรงตำแหน่งที่เรียกว่า fusiform gyrus โดยปกติแล้วถ้าตำแหน่งนี้เสียหายจะทำให้จำหน้าคนไม่ได้เมื่อเกิดความผิดปกติไปจะทำให้เห็นภาพหลอนเป็นหน้าคนและส่วนด้านหน้าของ gyrus นี้คือบริเวณที่ประมวลผลภาพของฟันและดวงตาซึ่งพบว่าทำงานมากเป็นพิเศษในขณะที่คนเห็นภาพหลอนเป็นใบหน้าบูดเบี้ยวโดยปกติแล้วสมองส่วน inferotemporal cortex จะประกอบข้อมูลขึ้นเป็นภาพโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆมารวมกันแต่ผู้ป่วยจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปไกลถึงจัดนั้นพวกเขาจะอยู่เพียงระดับสมองส่วน inferior visual cortex ซึ่งจะเต็มไปด้วยภาพหลายหมื่นหลายร้านภาพเมื่อสมองถูกรบกวนแทนที่จะเกิดความรับรู้ปกติจะเกิดเป็นความสับสนอลหม่านเกิดการกระตุ้น/ปลดปล่อยของกลุ่มเซลล์ด้านการมองเห็นเหล่านี้ใน inferotemporal lobe เช่นอยู่ๆก็เห็นเป็นหน้าคนเป็นภาพรถอยู่ๆก็เห็นโน่นนี้ผสมกันโดยสมองเราจะพยายามจัดการกับข้อมูลให้สอดรับความเป็นไปได้แต่สุดท้ายนั้นไม่สำเร็จนั่นเอง

อย่างไรก็ตามอาการประสาทหลอนในผู้ป่วยกลุ่ม delirium สามารถพบได้มากซึ่งไม่ได้มีเพียงการมองภาพหลอนเช่นการเห็นผีหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทางการได้ยิน (auditory) เช่นได้ยินเสียงของคนที่ตายไปแล้วทางการรับกลิ่น(olfactory) มักได้กลิ่นแปลกๆหรือกลิ่นเหม็นไหม้ทางการสัมผัส (tactile) มักรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่บนผิวการลิ้มรส (gustatory) โดยรู้สึกได้กลิ่นเลือดที่ลิ้นเป็นต้น

อย่างไรก็ดีจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Why do some people see ghosts? ของ Kartheek (2013) ประเทศมาเลเซียพบว่าการเห็นภาพผีสางของคนไข้ที่มีความผิดปกติทางสมองแต่ละคนจะสัมพันธ์กับเรื่องเล่าหรือความเชื่อที่แต่ละบุคคลเคยรู้มาอีกทั้งภาพผีสางยังพบในกลุ่มที่มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้ามากกว่ากลุ่มที่มีศรัทธาต่อศาสนาน้อยกว่าเสียอีกโดยเชื่อว่าความรับรู้ที่ผิดไปนั้นสัมพันธ์กับความเชื่อการให้คุณค่าของแต่ละสิ่งซึ่งหลากหลายกันไปในแต่ละบุคคลนั่นเอง

http://cnmontjuic.cat/politica-de-privacidad/ Delirium กับ ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

ในวันที่ชีวิตเดินมาสู่วาระสุดท้ายเมื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเริ่มล้มเหลวจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อีกต่อไปผู้ป่วยระยะท้ายอาจต้องเผชิญกับภาวะทั่วไปที่เรียกว่า “Terminal delirium” หรือภาวะสับสนกระวนกระวายก่อนตายทำให้มีอาการสับสนความรู้สึกและการรับรู้เปลี่ยนไปโดยมักจะมาเยือนในสัปดาห์สุดท้ายหรือวันสุดท้ายของชีวิต

จากการศึกษาของดร. Lawlor และคณะจากโรงพยาบาล Grey Nuns ภาควิชาวิทยามะเร็ง (Oncology) มหาวิทยาลัย Alberta ประเทศ Canada ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดลุกลาม (advanced cancer) พบว่าผู้ป่วยมีภาวะ Terminal delirium เกิดขึ้นถึง 88% ก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตลง

อาการของภาวะ Terminal delirium จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันมากผู้ป่วยระยะท้ายเหล่านี้จะขาดสมาธิวงจรหลับตื่นมีปัญหาและทำพฤติกรรมซ้ำๆอย่างไร้จุดหมายเช่นการถอดผ้าปูที่นอนการถอดเสื้อผ้าร้องโหยหวนครวญครางแสดงสีหน้าบูดเบี้ยวผิดปกติหวาดกลัววิตกกังวลตื่นเต้นตกใจกล้ามเนื้อกระตุกทั่วร่างกาย

โดยทั่วไปญาติจะตกใจและขวัญเสียเมื่อเห็นภาพอันน่าตกตะลึงเหล่านี้แต่หากดูแลอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ญาติและผู้ป่วยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสันติสุขได้โดยพยายามจัดสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยให้ปลอดภัยและไม่มืดจนเกินไปวางนาฬิกาปฏิทินหรือสิ่งของที่คุ้นเคยให้อยู่รอบๆห้องและไม่มัดผู้ป่วยไว้ติดเตียงแต่หากผู้ป่วยนอนดิ้นสับสนวุ่นวายและตื่นตระหนกมากมีความเสี่ยงต่อการตกเตียงสูงควรจัดที่นอนใหม่ในนอนบนฟูกเตี้ยหรือปูเสื่อแทน

ในวันท้ายๆของชีวิตผู้ป่วยมักอ่อนเพลียมากจนต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาอาจทำให้เกิดแผลกดทับหากจะพลิกตัวเพื่อลดการเกิดแผลนั้นอาจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่สบายตัวนักการทำความสะอาดช่องปากต้องระมัดระวังมากเนื่องจากผู้ป่วยจะเริ่มหยุดกินอาหารและน้ำทำเยื่อบุช่องปากและคอแห้ง อาจใช้สารหล่อลื่นทาเพื่อไม่ให้ริมฝีปากแห้งด้วย และเพื่อลดความกังวลใจของญาติ ควรพึงระลึกเสมอว่า หลายๆภาวะนั้น เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของผู้ป่วยวาระสุดท้าย เช่น ที่ผู้ป่วยไม่กินอาหารเพราะกำลังจะเสียชีวิต ไม่ใช้เสียชีวิตเพราะไม่กินอาหาร หรือ เสียงเสมหะที่เกิดขึ้นระหว่าการหายใจ (death rattle) ที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยกำลังสำลักหรือหายใจไม่ออก

ญาติและผู้ดูแลบางรายมักมีความรู้สึกผิดหากหยุดให้การรักษาเพราะกลัวว่าผู้ป่วยจะตายเพราะขาดยาหรือไกลมือหมอซึ่งแท้จริงแล้วเป้าหมายของการดูแลรักษาแบบประคับประคองนี้แม้ว่าจะยืดเวลาการเสียชีวิตแต่ก็ยืดเวลาแห่งความทุกข์ทรมานออกไปด้วยสำหรับผู้ป่วยในวาระสุดท้ายนั้นสิ่งสุดท้ายที่เขายังสามารรับรู้ได้คือการได้ยินและสัมผัสญาติควรสื่อสารกับพวกเขาด้วยการพูดคุยและสัมผัสเช่นจับมือแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตาม

หากผู้ป่วยและญาติมีความประสงค์จะให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านให้ลองพิจารณาอาการต่างๆที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วได้แก่หัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสงตัวเย็นอาจมีปัสสาวะ-อุจจาระราดบางรายอาจมีเปลือกตาปิดไม่สนิทเนื่องจากการฝ่อลีบของ retro orbital fat pad ทำให้ลูกตาตกลงไปหลังเบ้าตาจึงปิดเปลือกตายากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ญาติไม่ต้องตกใจไปและท้ายที่สุดเมื่อผู้ป่วยจากไปแล้วบุคคลที่ควรได้รับการดูแลมากคือคู่ชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากบางรายอาจมีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตามมาอย่างรวดเร็ว.

หมายเหตุ: ที่มาส่วนหนึ่งจากงานบรรยาย Last Life Lesson หัวข้อ “เมื่อสมองกำลังล้มเหลว The Mind Unwinded” โดย ผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย จิตแพทย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

http://katapulta.org/portfolio/20-septiembre-2018/ เอกสารอ้างอิง

1 Mendez FM, Gershfield DN. Delirium. In: Bradley GW, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J eds. Neurology in clinical practice The neurological disorders, fourth edition. Philadelphia, PA: Elsevier Inc; 2004. p29-42.
2 Luca Cambioli Mattia Bava Giuseppe Bellelli, et al. “Nabucco” by Giuseppe Verdi: A Case of Delirium in an Italian Romantic Opera. Eur Neurol 2017;77:180–185.
3 Mendez FM, Gershfield DN. Delirium. In: Bradley GW, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J eds. Neurology in clinical practice The neurological dis- orders, fourth edition. Philadelphia, PA: Elsevier Inc; 2004. p29-42.
4 4 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th ed): DSM-5. 2013
5 Fang C-K, Chen H-W, Liu S-I, Lin CJ, Tsai LY, Lai YL. Prevalence, detection and treatment of delirium in terminal cancer inpatients: a prospective survey. Jpn J Clin Oncol2008;38:56-63.
6 Maldonado JR. Pathoetiological model of delirium: a comprehensive Understanding of the neurobiology of delirium and an evidence-based approach to prevention and treatment. Crit Care Clin. 2008;24(4):789–856.
7 Cutting J. The phenomenology of acute organic psychosis. Comparison with acute schizophrenia. Br J Psychiatry. 1987;151:324–332.
8 Terao T: Hallucinations. Nihon Rinsho, 2013; 71:1743-9.
9 https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds/transcriptlanguage=th&fbclid=IwAR0IWz4ZMhhdMJTl6R31L6STRqjsTrc4aW3XO-8dGOYOjgKjaKEfQRM3j84
10 BR Kartheek, T Sreekanth, and Wong Lee Sia: Why do some People see Ghosts?. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives 2013, 2013; 4(5): 860 – 867
11 BR Kartheek, T Sreekanth, and Wong Lee Sia: Why do some People see Ghosts?. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives 2013, 2013; 4(5): 860 – 867
12 BR Kartheek, T Sreekanth, and Wong Lee Sia: Why do some People see Ghosts?. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives 2013, 2013; 4(5): 860 – 867
13 Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, et al. Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cancer: a prospective study. Arch Intern Med2000;160:786-94.
14 Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, et al. Occurrence, causes, and outcome of delirium in patients with advanced cancer: a prospective study. Arch Intern Med2000;160:786-94.
15 Bush SH, Kanji S, Pereira JL, et al. Treating an established episode of delirium in palliative care: expert opinion and review of the current evidence base with recommendations for future development. J Pain Symptom Manage2014;48:231-48.
16 Christakis NA, Allison PD: Mortality after the hospitalization of a spouse. N Engl J Med 354:719, 2006.

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

samba pomo turkeyporn.pro fotos de sexo de travesti contos sexo turkishpornmovies.pro pegou no flagra sexo videos de sexo na escada turkishxxxvideos.pro sexo travest xvideoxvide turkishpornography.pro porno baixinhas buceta praia nudismo turkishsexmovies.pro surubada cairam no whatsapp turkishporntube.pro bumbum de negra oleo sexo turkishhdporn.pro maecia imperator como conquistar minha cunhada freeturkishporn.pro gostosa de bundao tubif turkishsexclips.pro www sexo selvagem alô safada mobileturkishporn.mobi soanal tapa na bundinha turkishsex.mobi porno gay gratis novinha dando pro amigo turkishxxx.pro pai e filho porno fernadinha fernades porno turkishxxx.mobi site porno para mulher sexo lesbico com empregada turkishpornvideos.pro comendo a gostosa no elevador