ด้านจิตใจ

เมื่อเห็นคนที่เรารักเจ็บปวด ความรักทำให้เราไม่อยากเห็นเขาต้องเจ็บปวด แต่ถ้าการหลุดพ้นเป็นวิถีที่เราจะต้องเสียคนเราที่รักไปตลอดกาล เราจะทำอย่างไร
1
0
ทำไมการตายต้องมีการเตรียมตัว การเผชิญความตายอย่างสงบทำได้จริงหรือไม่ ถ้าทำได้จริงแล้วเราจะทำอย่างไร?
2
0
เพื่อให้เข้าใจและถ่ายทอดความรู้สึกต่อความตาย มนุษย์รู้จักที่จะเปลี่ยนสิ่งนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม
1
0
ความตายรออยู่เบื้องหน้า แต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะมาถึงตัวเองเมื่อไหร่ คนส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตอย่างประมาท
2
0

บทความแนะนำ

ดาวที่ยังค้างฟ้าอยู่แม้พระอาทิตย์จะเริ่มทอแสงขึ้นวันใหม่ ไม่ต่างอะไรจากเธอคนนี้ ‘หมวย’ ดอกเตอร์อริสรา กำธรเจริญ
4
0
ในขณะที่คุณภาพชีวิตเราก็กำหนดสังคม ตั้งแต่เกิดจวบจนกระทั่งตาย ทางเลือกของเราไม่เคยเป็นทางเลือกของเราอย่างสมบูรณ์เลย
2
0
เกิด แก่ เจ็บ ตาย สัจธรรมที่ได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรว่า สุดท้ายเราล้วนต้องเผชิญ แต่คงไม่เกินไปเท่าไร
11
0