“วิชาชีวิต” บทที่ 1: “ตาย” ศาสตร์ – รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 1: “ตาย” ศาสตร์ โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความตายซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน ความตายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่เป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวพูดคุยกันในครอบครัวไว้ล่วงหน้า

  • ปัจจุบันคนเราตายอย่างไร
  • ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องความตาย
  • ความหมายของคำว่า ตายดี ทางการแพทย์
  • วิธีการเตรียมตัวตายดี “ตายดีเตรียมได้”

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.