“วิชาชีวิต” บทที่ 2: Spiritual – จิตวิญญาณ -ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส และอรทัย ชะฟู

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 2: Spiritual – จิตวิญญาณ โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ และคุณอรทัย ชะฟู จิตอาสาดูแลผู้ป่วย

เพื่อให้ทุกคนที่ป่วยและยังไม่ป่วย เข้าใจแนวทางของร่างกายและจิตใจในภาวะใกล้ตาย เตรียมตัวหาความหมายของชีวิตในปัจจุบันไปสู่การตายดี

  • คนใกล้เสียชีวิตต้องการอะไร
  • เตรียมอย่างไรไม่ให้มีสิ่งค้างคา
  • ทุกศาสนามุ่งสู่การตายดี แต่วิธีปฏิบัติต่างกัน
  • ความเชื่อที่ต้องทบทวนให้เหมาะสมเมื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.