“วิชาชีวิต” บทที่ 3: ศาสตร์การเจรจา 1 – เกื้อจิตร แขรัมย์

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 3: ศาสตร์การเจรจา 1 – เกื้อจิตร แขรัมย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และหน้าที่พิเศษแผนกให้กำลังใจ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในยามเจ็บป่วย ความทุกข์ ความสุข ข่าวดี ข่าวร้าย จากบุคคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง ศาสตร์การเจรจาสื่อสาร จะช่วยเป็นยาเสริมความเข้าใจความเห็นใจกัน ของบุคคลกากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ ช่วยให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเปลี่ยนเป็นความเข้าใจด้วยใจที่ชุ่มชื่น

  • ศิลปะการสื่อสารการบอกข่าวร้ายผู้ป่วยและญาติที่ไม่อยากรู้ / ไม่ยอมรับความจริง
  • ศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.