“วิชาชีวิต” บทที่ 4: ศาสตร์การเจรจา 2 – อภิชญา วรพันธ์ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 4: ศาสตร์การเจรจา 2 โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณอภิชญา วรพันธ์ จิตอาสาเพื่อนผู้ป่วยระยะท้าย

เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยและญาติ ควรได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ อาการและแนวทางการดูแล เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายปลายทางผู้ป่วย ระหว่างบุคคลากร ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ ศาสตร์การเจรจาระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาดำเนินไปทั้งตอนตั้งต้น ระหว่างทาง และปลายทางของการรักษาดูแล ให้ราบรื่น

  • ศิลปะการเจรจาสื่อสารเป้าหมายของการรักษาระหว่างผู้ป่วยและญาติ กับบุคลากรทางการแพทย์
  • ศิลปะการเจรจาสื่อสารเมื่อจะนำข้อมูลจากแพทย์ Second Opinion มาบอกแพทย์เจ้าของไข้
  • การทำความเข้าใจบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และระบบของโรงพยาบาล
  • หลักเกณฑ์ในการเลือกเข้าโรงพยาบาลเมื่อพบว่าเป็นโรคเรื้อรัง

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.