วิชาชีวิต” บทที่ 5: มาตรา12 VS การุณยฆาต – ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 5: มาตรา12 VS การุณยฆาต โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

การเตรียมวางแผนให้ชีวิตระยะท้ายมีคุณภาพเมื่อสื่อสารไม่ได้แล้ว มารตรา 12 ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง จะเป็นแนวทางการปฏิบัติของเรื่องนี้ และ Living will จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกกล่าวให้กับญาติหรือผู้ดูแลที่ใกล้ชิดและทีมดูแลสุขภาพหรือบุคคลากรการแพทย์ได้รับรู้ เข้าใจเป้าหมายการดูแลที่ตรงกัน ทั้งความต้องการการรักษาพยาบาล บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เราต้องการใช้ชีวิตระยะท้าย

  • มาตรา 12 คืออะไร มีรายละเอียดอย่างไร
  • มาตรา 12 และ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
  • มาตรา 12 กับความเข้าใจผิดเรื่องการุณยฆาต
  • Living will คืออะไร แบบฟอร์ม Living will

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.