ความทรมานที่เกิดจากวิธีการรักษาผู้ป่วยระยะท้าย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เเพทย์เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤต

Share:

ความทรมานที่เกิดจากวิธีการรักษาผู้ป่วยระยะท้าย “สำคัญที่สุด คือการรับข้อมูลจากเเพทย์ ตัดสินใจร่วมกันโดยเอาคนไข้เป็นหลัก” รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เเพทย์เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤต . ในช่วงเวลาที่สับสน คนรักกำลังเผชิญความเป็นความตาย คุณมีเพื่อนตายร่วมตัดสินใจเเล้วหรือยัง . รับฟังมุมมองวิธีการรักษาเมื่อใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตประกอบการตัดสินใจ . #เพื่อนตาย #companion #สสส #ชีวามิตร