Live 1 : “เตรียมใจ” โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ vs Jones Salad

Share:

Live 1 : 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ vs Jones Salad
วิชาชีวิต “LIVE Session 1 – เตรียมใจ”
ทำไมเราต้องเรียนรู้ความตาย? การเตรียมตัวตายดีนั้นคืออะไร? คนใกล้เสียชีวิตต้องการอะไร? ความตายในแต่ละศาสนาเหมือนหรือต่างกัน? ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่หาได้จากในคลิปนี้

“…ความหวังคือสิ่งที่ช่วยชูใจให้คนไข้มีพลังไปต่อได้ แต่เราต้องให้ความหวังที่ถูกต้อง ความหวังที่เป็นไปได้ ซึ่งในโรคโรคนึงที่มีหลายระยะ ความหวังของแต่ละระยะโรคก็จะแตกต่างกัน เป้าหมายจะถูกปรับเปลี่ยนไป แต่ถ้าความหวังไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงกับระยะของโรค อันนี้จะทำให้เกิดความผิดหวังและทุกข์ทรมาน…” รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

หนึ่งในโครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.