Live 6 : “เตรียมลาจาก” โดยอรทัย ชะฟู vs พ่อตุลย์ เพจแม่นุ่น

Share:

Live 6 : 16 มีนาคม 2562 อรทัย ชะฟู vs พ่อตุลย์ เพจแม่นุ่น
วิชาชีวิต “Live Lesson 6 – เตรียมลาจาก”
เผชิญหน้ากับการลาจากอย่างเข้าใจ ดูแลทั้งความรู้สึกผู้จากไปและผู้ดูแล ให้เราทุกคนพร้อมรับมือกับช่วงเวลายากลำบากอย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป

“คนป่วยที่มีความสุข คือคนที่มีครอบครัวแข็งแรง ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบ่งหน้าที่กันทำ มีจุดศูนย์รวมเดียวกันคือผู้ป่วย” พ่อตุลย์ เพจ แม่นุ่น

หนี่งในโครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.