ตอน 1 ทางเลือกที่เลือกได้

Share:

“ต้องรักษาให้ถึงที่สุด”

ทุกคนมักคิดแบบนี้ เมื่อคนที่เรารักในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจนมาถึงระยะสุดท้าย แต่การรักษาใหถึงที่สุดนั้น “ดีที่สุด” สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายแล้วหรือยัง

การรักษาโรคทางการแพทย์ทุกวิถีทางอย่างถึงที่สุด (Curative Care) บางครั้งอาจเป็นเพียงแค่ยื้อสัญญาณชีพให้ยาวนานขึ้น

กับทางเลือกในการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

มาหาคำตอบกันในคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข ตอนที่ 1 ทางเลือกที่เลือกได้”

เพื่อให้คนที่เรารัก “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ตอนที่ 1 ทางเลือกที่เลือกได้
โดย รอ.ญ.พญ.นษิฐา เอื้ออารีมิตร