ตอน 10 เยี่ยมไข้ให้รู้สึกดี

Share:

หลายคนมักคิดว่าการมาเยี่ยมไข้เป็นการให้กำลังใจ หรือเป็นเพียงมารยาททางสังคม แต่แท้จริงแล้ว การเยี่ยมไข้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจของผู้ป่วยอย่างมาก นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราควรใส่ใจ ทั้งการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม

ลองมาเรียนรู้สาระดีๆ นี้ในคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข ตอนที่ 10 เยี่ยมไข้ให้รู้สึกดี” เพื่อให้การไปเยี่ยมไข้นั้นมีคุณค่าต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ไปเยี่ยม

รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและประคับประคองจิตใจของผู้ป่วย ให้เกิดความรู้สึกสุขสงบ สบายใจ ตราบจนลมหายใจสุดท้าย

หลังชมวิดีโอจบแล้ว ชีวามิตร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับ ได้ที่ คลิก https://forms.gle/x3du7PwMaDhsjzog6