ตอนที่ 12 จากไปอย่างหมดห่วง

Share:

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประคับประคองจิตใจ จัดการความเครียด จัดการความวิตกกังวล และดูแลด้านจิตวิญญาณ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดูแลจะให้การสนับสนุน เพื่อทำให้ผู้ป่วยระยะท้ายสามารถจากไปอย่างสงบ

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันในคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข ตอนที่ 12 จากอย่างหมดห่วง”

เพื่อเป็นแนวทางในการประคับประคองให้คนที่เรารัก เดินทางไปสู่วาระสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ เป็นสุข สงบงาม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หลังชมวิดีโอจบแล้ว ชีวามิตร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับ ได้ที่ คลิก https://forms.gle/5b9j65MvDdNiaeLF9