ตอน 2 ร่างกายกำลังบอกลา

Share:

เมื่อเดินทางมาถึงระยะท้ายของชีวิต ร่างกายของมนุษย์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและถูกกำหนดโดยธรรมชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มาหาคำตอบกันในคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข ตอนที่ 2 ร่างกายกำลังบอกลา: สรีระวิทยาภาวะใกล้เสียชีวิต”