ตอน 3 ข่าวร้ายที่กลายเป็นดี

Share:

การบอก “ข่าวร้าย” เมื่อความเจ็บป่วยของคนที่เรารักดำเนินมาถึงระยะท้าย เป็นเรื่องยากมาก แต่ถ้ามองในมุมที่ว่า นั่นคือ “ความจริง” ที่ควรบอกให้ผู้ป่วยรับรู้ เพื่อให้มีเวลาเตรียมใจ ยอมรับ สามารถวางแผนชีวิตที่ดีในระยะท้าย และมีโอกาสตัดสินใจเลือกการดูแลรักษาตามความ ต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง

มาเรียนรู้เทคนิคการแจ้งข่าวร้ายด้วยกัน ในคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข ตอนที่ 3 ข่าวร้ายที่กลายเป็นดี”

แล้วคุณจะรู้ว่า นั่นไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป แต่กลับช่วยปลดล็อคและ ลดความทุกข์ให้กับคนที่ เรารักได้เช่นกัน