Trailer คู่มือชีวามิตร ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข 12 ตอน

Share:

ความเจ็บป่วย ความชรา และช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เป็นธรรมชาติที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่เมื่อวาระนั้นมาถึงคนที่เรารัก ทุกคนก็พยายามจะให้การดูแลรักษาอย่างที่ดีที่สุด จนบางครั้งกลับกลายเป็นเพียงการยื้อเวลาชีวิตของคนที่เรารักออกไปให้ยาวนานที่สุด โดยที่ตัวเขาไม่ต้องการ และยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานให้เกิดมากขึ้นอีก

คุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี จึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพื่อทำให้ช่วงเวลาก่อนจากโลกนี้ไปของคนที่เรารัก มีความสุข รู้สึกสงบสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้มากที่สุด จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิต

มาร่วมเรียนรู้ไปกับคลิปวิดีโอ “คู่มือชีวามิตร: ลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุข” ทั้ง 12 ตอน ที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของการ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นจริง

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 3 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.
https://youtu.be/UZykcOS-ZFo