ความสุขสุดท้ายคือได้กลับบ้าน

Share:

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” The Last Life Lesson
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
‘ความสุขสุดท้ายคือได้กลับบ้าน’
เมื่อผู้ป่วยระยะท้ายต้องมาที่ห้องฉุกเฉิน การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง ? ห้องฉุกเฉินสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ได้จริงหรือไม่ ?

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชมคลิปเต็มช่วงที่ 1 ได้ที่นี่
ชมคลิปเต็มช่วงที่ 2 ได้ที่นี่