ความเจ็บปวดและความทรมานครั้งสุดท้าย

Share:

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” The Last Life Lesson
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
‘ความเจ็บปวดและความทรมานครั้งสุดท้าย’
เรียนรู้วิธีการจัดการความเจ็บปวดอย่างถูกวิธี ลดความเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการให้มอร์ฟีน การหยุดยา อดน้ำอดอาหาร ที่ช่วยในการบรรเทาความปวดที่เกิดขึ้น

นอ.นพ. พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด

ชมคลิปเต็มช่วงที่ 1 ได้ที่นี่
ชมคลิปเต็มช่วงที่ 2 ได้ที่นี่