บทสนทนาที่ไม่มีคำพูด อันลึกซึ้งถึงหัวใจ

Share:

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” The Last Life Lesson
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
‘บทสนทนาที่ไม่มีคำพูด อันลึกซึ้งถึงหัวใจ’
เปิดมุมมองใหม่ในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลผู้ป่วยด้วยการสื่อสารผ่านการสัมผัสและเคลื่อนไหวเพื่อเข้าถึงจิตใจผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ดุจดาว วัฒนปกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว

ชมคลิปเต็มช่วงที่ 1 ได้ที่นี่
ชมคลิปเต็มช่วงที่ 2 ได้ที่นี่