เมื่อคุณได้ค้นพบกับความจริง คุณจะรู้ว่า “ความตายไม่ใช่ศัตรู”

Share:

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” The Last Life Lesson
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562

สารจากองค์ปาฐก
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการตายว่า เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เคียงคู่ไปกับชีวิต ความน่ากลัวของความตายขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา และเมื่อคุณได้ค้นพบกับความจริง คุณจะรู้ว่า “ความตายไม่ใช่ศัตรู”

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ผู้ก่อตั้งชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม

ชมคลิปเต็มช่วงที่ 1 ได้ที่นี่
ชมคลิปเต็มช่วงที่ 2 ได้ที่นี่