เมื่อสมองกำลังล้มเหลว

Share:

จากทอล์ค “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” The Last Life Lesson
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562
‘เมื่อสมองกำลังล้มเหลว’
การทำงานของสมองเมื่ออยู่ในระยะสุดท้าย อธิบายภาวะภาพหลอนที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด และบ่งบอกอะไรในทางการแพทย์ ? การดูแลผู้ป่วยในภาวะสมองกำลังล้มเหลวต้องทำอย่างไร เพื่อจัดการกับภาพหลอนนั้น

ผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมคลิปเต็มช่วงที่ 1 ได้ที่นี่
ชมคลิปเต็มช่วงที่ 2 ได้ที่นี่