บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ชีวามิตรกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

Phentermine 37.5 Cheapest Online

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจในสังคมไทย เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงระยะท้ายของชีวิตและการตายดี 2. สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประกอบด้วยสถานบริการสุขภาพ องค์กรภาครัฐ ภาคสังคม องค์กรศาสนา และอาสาสมัครในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 3. จัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Order Cheap Phentermine Online 4. สนับสนุนนวัตกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย ตลอดจนการตายดี http://5dds.org/events/category/events/2016-05-30/ 5. เป็นตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อร่วมผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการตายดี

Phentermine Rx Online Doctor

http://thepinkfestival.co.uk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://thepinkfestival.co.uk/contact/ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของชีวามิตร โดยโอนเงินบริจาคที่บัญชีออมทรัพย์

Buy Phentermine From India

"มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการชีวามิตร" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา http://bravowellness.com/ardent เลขบัญชี : 311-1-69641-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการการบริจาค โทร. 084-095-5564 Fedex Phentermine Overnight * ใบเสร็จเงินบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ** สนใจบริจาคเงินจำนวนมาก กรุณาติดต่อชีวามิตรเพื่อทราบสิทธิพิเศษเพิ่มเติม