บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ชีวามิตรกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจในสังคมไทย เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงระยะท้ายของชีวิตและการตายดี
2. สนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประกอบด้วยสถานบริการสุขภาพ องค์กรภาครัฐ ภาคสังคม องค์กรศาสนา และอาสาสมัครในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
3. จัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
4. สนับสนุนนวัตกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย ตลอดจนการตายดี
5. เป็นตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อร่วมผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการตายดี

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของชีวามิตร โดยโอนเงินบริจาคที่บัญชีออมทรัพย์

"มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการชีวามิตร" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขบัญชี : 311-1-69641-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลการการบริจาค โทร. 084-095-5564
* ใบเสร็จเงินบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
** สนใจบริจาคเงินจำนวนมาก กรุณาติดต่อชีวามิตรเพื่อทราบสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สนับสนุนค่าใช้จ่ายจิตอาสา