การอบรมปฏิบัติธรรม “ตื่นรู้ สู่ ความว่าง” และการเสวนาพิเศษ “รู้สึก นึก คิด” โดยชีวามิตรร่วมกับ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

Share:

อมตธรรม ความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิต
เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าถึงได้

คอร์สปฏิบัติธรรม ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง” โดย พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ Convention Hall บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

“ชีวิตนี้เต็นไปด้วยความไม่แน่นอน
เราไม่รู้เลยว่า เราจะตายเมื่อไร
ควรรักษาใจให้เป็นปกติ
หมั่นมีสติ รู้สึกตัว
ปลุกความ รู้ ตื่น เบิกบาน ขึ้นมา”

นอกจากการได้เรียนรู้หลักการเจริญสติเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ยังได้ร่วมฟังเสวนาพิเศษ “รู้สึก นึก คิด” โดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ

ความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับตัวเราเอง กับร่างกายของเรา กับหน้าที่การงาน กับบุคคลต่าง ๆ กับเรื่องราวต่าง ๆ และอื่น ๆ ล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่เรารับรู้ผ่านความ “รู้สึก นึก คิด” คุณหญิงฯได้ให้แง่คิด แบ่งปันเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ในการฝึกอยู่กับตัวเอง เรียนรู้เพื่อที่จะให้เห็นและรู้จักถอยตัวเองออกมา เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างความ “รู้สึก นึก คิด” และความสัมพันธ์กับเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อความ “รู้สึก นึก คิด” กับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์…

ชีวามิตร ขอกราบขอบพระคุณพระมหาวรพรต กิตติวโร ขอบพระคุณ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทีมงานทุกท่าน

โปรดติดตามกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย จากชีวามิตร ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเพจเฟสบุ๊ก

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด