กิจกรรมมอบทุน

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับกัลยาณมิตรผู้สนใจส่งเสริมต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้าย มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ใน “ทุนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว”

วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative care) และศึกษาดูงานเรื่องการเรียนการสอนนักศึกษาในสถานดูแล ผู้ป่วยระยะท้าย(Hospice) ณ St Christopher’s academy, Sobell’s House, Churchill hospital และ John Radcliffe hospital ประเทศอังกฤษ

วันที่ 17-28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด