คอร์สผู้บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ บมจ.เมืองไทยประกันภัย Living Beautifully – Leaving Gracefully

Share:

ชีวามิตร จัดคอร์สอบรมให้ผู้บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวิทยากรหลากหลายท่าน รวมทั้งคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดการอบรม กระบวนกรครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง คือคุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ด้วย

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เปิดการอบรม    คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

เกมส์ไพ่ไขชีวิต   คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์

การวางแผนชีวิตก่อนวาระสุดท้าย และแง่มุมกฎหมาย  ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Medical Futility  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อใกล้เสียชีวิตและการรักษาที่ไร้ประโยชน์   ผศ.นพ. กิติพล นาควิโรจน์

ไกลแก่ แค่รู้ก่อน  นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

วันที่ 29 มีนาคม 2562

สมุดเบาใจคืออะไร Workshopการทำสมุดเบาใจ   คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

การดูแลแบบประคับประคอง เข้าถึงได้อย่างไร       คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

พลังรัก  พลังสุข เมื่อเตรียมตัวได้พร้อม จะลาจากอย่างไม่ทุกข์   คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์

การเยียวยาผู้สูญเสีย การบรรเทา และประโลมใจผู้สูญเสีย        คุณวีรมลล์ จันทรดี

นับเป็นคอร์สการอบรมที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา และการปฏิบัติ ซึ่งนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อจบการอบรม

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด