คอร์สอบรม “วิถีสู่ความตายอย่างสงบ” วันที่ 11 – 15 มกราคม 2563

Share:

เมื่อวันที่ 11 – 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และคณะ จัดคอร์สอบรม “วิถีสู่ความตายอย่างสงบ” 

ในคอร์สนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมที่่เป็นผู้ป่วย และ ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเราจัดขึ้น จนมีเสียงเรียกร้องให้จัดขึ้นอีกครั้ง

ซึ่งทางชีวามิตรฯ ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่า คอร์สดังกล่าว เราจะจัดขึ้นอีกครี้งในปีหน้า ในวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2564  ท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่หน้า Website และ หน้า Fanpage ชีวามิตรได้ต่อไป

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด