“คุยกันตั้งแต่วันนี้” คอร์สอบรมลูกค้า Kbank Private Banking

Share:

ในวันที่แดดร่ม ลมจากแม่น้ำนครชัยศรีพัดผ่านสนามหญ้าเขียวของสามพรานริเวอร์ไซด์มาบางๆ ชีวามิตร และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้ร่วมจัดคอร์สอบรมให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยแผนก Private Banking  เป็นคอร์ส 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2561  ในจังหวัดนครปฐม

คอร์สในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ หรือครูแอ๋วมาเป็นกระบวนกรให้ตลอดทั้งงาน  สร้างความอิ่มเอิบแก่ผู้เข้าร่วมคอร์สทั้งหมดเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างเข้มข้นทั้งในส่วนของกฎหมาย  และ การแพทย์  เมื่อจบวันที่สอง  ผู้เข้าอบรมทุกท่านหันหน้าเข้าหากันและโอบกอดกันด้วยความอิ่มเอมใจ

คอร์ส “คุยกันตั้งแต่วันนี้”

๐กระบวนกร  

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์

๐วิทยากร

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ด้านจิตใจ)

ศ.กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ด้านกฎหมาย)

รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช (ด้านการแพทย์)

รศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์ (ด้านการแพทย์)

นอ.นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ (ด้านการแพทย์)

คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ (ด้านจิตใจ)

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด