งานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครชีวามิตร ส่งท้ายปี 2560

Share:

แม้เป็นวันหยุดเทศกาลวันพ่อ แต่อาสาสมัครและสมาชิกที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีสู่ความตายอย่างสงบจากชีวามิตรเกือบ 20 ชีวิต ต่างสละเวลามาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณเทศกาลส่งท้ายปี

ในห้องประชุมบรรยากาศอบอุ่น อาสาสมัครและทีมงานทำความรู้จักซึ่งกันและกันและร่วมกันรับฟังความคืบหน้าบริษัทชีวามิตรในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา

“แม้ชีวามิตรจะเพิ่งจดทะเบียนไปเพียง 11 เดือน แต่เราก็ทำงานได้มากมายเหลือเชื่อ งานลุล่วงมาได้เพราะอาสาสมัครและเครือข่ายให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี” คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ กล่าว

ในงาน คุณโชติวัฒน์ ลัทธะพานิชย์ ยังสรุปภาพรวมการทำงานของชีวามิตรในปีที่ผ่านมา ทั้งความสำเร็จของโครงการปันบุญ โดยเฉพาะการบริจาคผ้าอ้อมให้โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ การสมทบทุนซื้อรถตู้รับส่งผู้ป่วยฉายแสงสำหรับบ้านปันรัก การเปิดตัวโครงการสุขชีวาซึ่งจะเร่ิมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปีหน้า รวมถึงการอบรมผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคมไทยตามภูมิภาคต่างๆ ในปี 2561

ช่วงสุดท้ายของรายการ อาสาสมัครร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานหลายข้อซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และทางทีมงานชีวามิตรจะนำไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการทำงานในปีต่อไป

ในงานเลี้ยงขอบคุณ อาสาสมัครยังร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งทางชีวามิตรจะแจกจ่ายตามความจำเป็นทั้งในช่วงสิ้นปี และในโอกาสต่อไป

ขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาร่วมงาน หวังว่าจะพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะ

ทีมสื่อสารชีวามิตร

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด