ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Share:

ชีวามิตร จัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion” ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่บูธ “เพื่อนช่วยคิดชีวิตก่อนตาย” ได้ตลอดทั้งวัน ร่วมเวิร์คช็อปศิลปะ รับคำปรึกษาจากคุณหมอ ช้อปปิ้งความรู้ เลือกสินค้าดีไซน์เก๋ เล่นเกมส์ไพ่ไขชีวิต ฯลฯ

ร่วมเสี่ยงขอเพื่อนตายได้ที่ซุ้ม “เซียมซีเลือกเพื่อนตาย” และแขวนป้ายขอพร (เอมะ)” เขียนขอเพื่อนตาย” ได้ตลอดทั้งวัน

ช่วงบ่าย 13.00 น.ร่วมวงเสวนาในหัวข้อ เราจะเป็น “เพื่อนตาย”ของผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างไร

ชีวามิตร เพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้าง ตัวแทนองค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิทธิในการเลือกการดูแลรักษาในระยะท้ายที่เหมาะสม ตรงความต้องการของตัวเอง เพื่อไปถึงจุดหมายของการ “ตายดี” เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เกิดงานในวันที่ 12 กันยายนที่จะถึงนี้ ชีวามิตรจะมาพร้อมกับข้อมูลความรู้ที่จะช่วยให้ทุกชีวิตเรียนรู้การอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตัวแทนจากภาครัฐ หัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในประเทศไทย มาพร้อมกับข้อมูลแน่น ๆ และทิศทางของการดำเนินนโยบายนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ครั้งแรกของการรวมตัวแทน “เพื่อนตาย” จากผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ ทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะนำประสบการณ์ พร้อมข้อมูลความรู้แน่น ๆ มาร่วมพูดคุย นำเสนอ และแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนา หัวข้อ “เราจะเป็น “เพื่อนตาย” ของผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างไร”
.
ตัวแทนจากผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ คุณสุทธิพงศ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและการเสริมกำลังจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาและขยายการดูแลแบบประคับประคองไปยังสถานพยาบาลและพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
.
ตัวแทนจากทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน และนักวิจัย พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (ร.พ.เด็ก) และรศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รอง ผอ.ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และวิจัย จะมาเล่าถึงการทำงานของหน่วยประคับประคองจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
.
ตัวแทนจากองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม คุณไรรัตน์ รังสิตพล กรรมการบริหาร บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จะมานำเสนอเรื่องการผลักดัน สนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ในสังคมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้ปลายทางของทุกคนมีทางเลือกอย่างเหมาะสม เป็นชีวิตที่มีชีวา และคุณสรันรัตน์ วิริยะโยธิน ผู้ผ่านประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ป่วย และได้รู้จักกับทางเลือกในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง จะมาแชร์ประสบการณ์จริง ทำไมต้อง “ตายดี”
.
ดำเนินรายการโดย DJ Pani
ปานิตา ฮุมเม็ล ร็อธ (Panita Hummel)

ในงานนิทรรศการ 11 ภาคีเครือข่ายมาร่วมออกบูธจัดกิจกรรมกันตามรายชื่อดังนี้ 
☀️Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพและบริการดูแลผู้สูงวัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว มาพร้อมกับบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

☀️forOldy บริการขาย – เช่าอุปกรณ์มือสองสำหรับผู้สูงวัยในราคาย่อมเยาว์ forOldy จะมาชวนบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช้แล้วให้กับผู้ที่ยังต้องการ พร้อมกับอุดหนุนสินค้าเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้สูงวัย

☀️ปลุกสติออนไลน์ (เครือข่ายพุทธิกา) ที่นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสังคม มาพร้อมบริษัทรินธรรม ที่ขนหนังสือช่วยเยียวยาจิตใจให้คุณได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้บริการให้คำปรึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการไปโรงพยาบาล โดยมีทีมงานดูแลถึงบ้าน พิเศษเฉพาะในงาน พบกับบูธให้คำปรึกษากับคุณหมอจากเยือนเย็น ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร (ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล) เตรียมคำถาม ความสงสัย มาหาคำตอบ และรับคำปรึกษาจากคุณหมอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
.
Art for Cancer by Ireal ธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลาง มาพร้อมกับสินค้าดีไซน์เก๋ที่ออกแบบโดยเหล่าดีไซน์เนอร์ฝีมือดี และกิจกรรมเขียนโปสการ์ดถึงตัวเองในอนาคต โดยจะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
.
ฟาร์มแสนสุข ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะ Kid Mai Death Awareness Cafe ที่ปรับทัศนคติเรื่องการตายเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมาย ในงานนี้เขามาขาย Voucher เข้า Exhibition ใหม่ล่าสุด พร้อมเครื่องดื่ม Signature ในราคาสุดพิเศษ และสินค้าดีไซน์เฉพาะของคาเฟ่ เฉพาะในงาน “เพื่อนตาย : Living and Leaving Companion” วันที่ 12 กันยายนนี้ เท่านั้น

I SEE U Contemplative Care ให้บริการรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย พร้อมทั้งพบกับสินค้ามากมายได้ในงานนี้
.
Peaceful Death ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อพบเจอความตายที่สงบสุข มาพร้อมกับ “เกมไพ่ฤดูฝน” ที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียด และปรับทัศนคติต่อความตาย และ “เกมไพ่ไขชีวิต” คำถามที่ชวนให้คุยกับตัวเองจนตกตะกอน และปรับทัศนคติเมื่อวันหนึ่งต้องพบวาตัวเองหรือคนรักกำลังเผชิญโรคร้าย

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงสิทธิในการเข้าถึงทางเลือกในการดูแลแบบประคับประคอง ที่จะนำไปสู่การ “ตายดี” เพื่อให้คุณภาพชีวิตระยะท้ายมีคุณภาพ สามารถอยู่อย่างมีความหมาย และจากไปอย่างมีความสุข

ชีวามิตรต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่มาร่วมเติมเต็มให้งานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งบรรดาเพื่อนคู่คิดเครือข่ายพันธมิตรที่มาร่วมออกบูธ เพื่อนตายจากภาคส่วนต่าง ๆ บนเวทีเสวนา

ขอบคุณ ที่มาแสดงออกถึงความต้องการในการมี “เพื่อนตาย” ด้วยกัน

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด