ชีวามิตรบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

Share:

ชีวามิตร ได้เชื้อเชิญผู้ใจดีทุกท่านร่วมกันแบ่งปันความสะอาดและสุขอนามัยให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ด้วยการเกื้อกูลผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง นอนติดเตียงนาน แต่ยากจนไม่มีงบประมาณซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ ในบางรายญาติจำต้องปล่อยให้ผู้ป่วยเปียกชื้น หรือสกปรกจากการถ่ายหนัก เสี่ยงกับการติดเชื้อ

โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี โดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทชีวามิตร  

โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในวันสิ้นสุดกิจกรรม 14 ตุลาคม 2560 เรามีผ้าอ้อมจำนวนมากซึ่งนอกเหนือจากการบริจาคตรงให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์แล้ว ยังมีผ้าอ้อมและยอดบริจาคที่ผู้ใหญ่ผู้ใจดีส่งตรงมาที่ชีวามิตรอีกจำนวนหนึ่ง  ชีวามิตรได้ติดต่อโรงพยาบาลที่กำลังต้องการรับบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี  ซึ่งในครั้งนี้ มีผ้าอ้อมผู้ใหญ่รวมทั้งสิ่งของสาธารณะประโยชน์อื่นเกี่ยวกับผู้ป่วย มอบให้กับทางโรงพยาบาลปทุมธานี ในวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ให้ความสุข ความสบาย กับผู้ป่วยทั้งสองโรงพยาบาล

กิจกรรมดีๆแบบนี้ ชีวามิตรจะจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด