ชีวามิตรร่วมจัดนิทรรศการในเทศกาล อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า

Share:

ชีวามิตรร่วมจัดนิทรรศการในเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า”

เสถียรธรรมสถานจัดเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า” เชิญชวนให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตาย ภายในงานมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟังธรรมบรรยาย ชมการแสดงดนตรีและที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560

ในงานนี้ชีวามิตร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “Living Beautifully Leaving Beautifully  บริเวณทางเดินใกล้อัฒจรรย์ชีวิต ภายในเสถียรธรรมสถาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ดูรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติม ขอเชิญได้ที่เว็บไซต์จัดงาน www.sdsweb.org/new/a10day

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด