ชีวามิตรฯ ร่วมกับ บมจ.อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดอบรมปฏิบัติธรรม โดยมี พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เป็นผู้นำปฏิบัติธรรมฯ

Share:

อิสรภาพและความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ธรรมชาติของชีวิตที่ปราศจากการปรุงแต่ง… ใจที่หลุดพ้น คืออิสรภาพที่แท้จริง

แต่ล่ะวันมนุษย์มีเรื่องราวต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย เคยสงสัยไหม แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร

ธรรมะเยียวยาทุกสิ่ง ธรรมะช่วยดับไฟในใจ ดับความเร่าร้อน ดับความทุกข์ หลุดจากความเจ็บปวดทรมาน ทำให้เกิดความเบากาย เบาใจ โปร่งโล่ง สบาย แม้ข้างนอกจะวุ่นวายเพียงใด แต่ภายในใจ นิ่ง สงบ เย็น… ความสุขที่แสวงหามาทั้งชีวิต อยู่ภายในใจเรานี่เอง

หลุดจากความยึดมั่นถือมั่น หลุดจากความวุ่นวาย ความสับสน ความเครียด ความกลัว ความฟุ้งซ่าน ความเหงา ความเศร้า ความท้อแท้ ความโกรธ ความผิดหวัง ความทุกข์ ความเจ็บปวด

ปลุกการรับรู้ ให้ตื่นตัว ตื่นใจ ตื่นรู้ ฝึกให้เข้าถึงความสุขอย่างเรียบง่าย ไม่ต้องรอเรียนจบ ไม่ต้องรอทำงานให้สำเร็จ ชีวิตเราไม่ได้ยาวนาน ความสุขไม่ได้ไกลจากเราเลย สุขได้ในทุกสถานที่ ตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้

…. ธรรมะเรียบง่าย แต่มีอนุภาพสูงสุด คุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพื่อพบธรรมะ เข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริง เข้าถึงธรรมชาติ อิสรภาพและความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ชีวามิตรฯ ขอกราบขอบพระคุณพระมหาวรพรต กิตติวโร, ท่านเจ้าภาพ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทีมงานทุกท่าน

โปรดติดตามกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย จากชีวามิตรฯ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน facebook page: https://www.facebook.com/Cheevamitr และทางไลน์ Line OA ชีวามิตร Cheevamitr คลิก https://lin.ee/f9oQ1np

เรียบเรียงจาก: ส่วนหนึ่งของคำสอนในหัวข้อ ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง” โดยมี พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เป็นพระวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ Convention Hall (สำนักงานใหญ่) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด