ชีวามิตร ขอเรียนเชิญร่วมประมูลภายใต้โครงการ “CVM Auction for Charity Project” ครั้งที่ 1

Share:

รายได้ทั้งหมดนำไปสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือ “ผู้ป่วยระยะท้าย”
โครงการประมูลเพื่อการกุศลภายใต้โครงการ “CVM Auction for Charity Project” สำหรับปีแรก 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน Good Society Expo 2019 ณ พาวิลเลี่ยน Live Well & Leave Well ที่ EDEN 1 centralwOrld ระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการใหญ่ของปีที่ชีวามิตรเป็นแม่ข่ายทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ รวมถึงการประสานทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี #อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข
สิ่งของที่เปิดประมูลรอบที่ 1 ได้รับบริจาคจากผู้ก่อตั้ง บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ ผู้ถือหุ้นชีวามิตรฯ และผู้มีชื่อเสียงที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตระยะท้ายและประสงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน


นำโดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณปวีณา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณทวีนุช จ่างตระกูล ผู้ถือหุ้นบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร นักเขียนและวิทยากร ด้านจิตวิทยาการพัฒนาสมองและชีวิต
คุณฌอน บูรณะหิรัญ นักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ที่สร้างพลังแห่งการคิดบวก
คุณสหรัฐ มานิตยกุล (โปรเชน) นักกอล์ฟและนักเขียน
รายได้จากการประมูลทั้งหมด สมทบเข้ากองทุน สำหรับสนับสนุนโครงการ “ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายที่ขาดแคลน” จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลน
2. โครงการบริจาค Syringe Driver ให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัด
3. โครงการอาหารกลางวันสำหรับผู้เฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ขาดแคลน

ท่านที่ประสงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน สามารถร่วมสมทบทุนกับโครงการ โดยบริจาคโดยตรงเข้าชื่อบัญชี บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที่บัญชี 021 8 86927 0 (ออมทรัพย์) หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนโปสเตอร์จาก Application ของทางธนาคาร  ทั้งนี้ท่านใดประสงค์บริจาคสิ่งของเพื่อการประมูล สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-4095-5564

https://www.facebook.com/ChamnongsriAwareness/

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมจากชีวามิตร

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด