ชีวามิตร จัดโครงการบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ขาดแคลน

Share:

ชีวามิตร จัดโครงการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ มอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงห่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คุณบรรเทิง  พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงห่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบของบริจาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้พิการที่นอนติดเตียง ทั้งในโรงพยาบาล สถานพักฟื้นและที่บ้าน ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด