ชีวามิตร ร่วมกับ บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป ประจำเดือนกันยายน

Share:

“อมตะธรรมที่บริสุทธิ์ พุทธสภาวะ เนื้อธรรมที่นิ่ง ว่าง เป็นภราดรภาพ เมื่อพบกับตรงนี้ จะพบกับอิสรภาพที่แท้จริง ความสงบสุขที่แท้จริง ความมั่นคงที่แท้จริง…ในชีวิต มันคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” พระมหาวรพรต กิตติวโร

จากคอร์สอบรมปฏิบัติธรรม ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง” โดย พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ Convention Hall บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประสบการณ์ของเรา ชาวพุทธที่ทรงคุณค่ายิ่ง แม้เพียง 1 วัน ผู้ปฏิบัติก็สามารถรับรู้ได้ถึงความตื่นรู้ ความสงบระงับแห่งสังขารได้อย่างแจ่มแจ้ง ผู้ปฏิบัติธรรมอิ่มเอมในสาระธรรมและความปิติในสภาวะที่ได้รับจากการปฏิบัติ

แม้คอร์สจะจบลงด้วยความสมบูรณ์ แต่การเจริญสติด้วยกายคตาสติ หรือการทำความรู้สึกตัว สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิต ประจำวันสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม ตั้งแต่ตื่นจนหลับได้เป็นปกติ เพราะการเจริญสติทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษใดๆ เพียงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว “Simple but the best” หมั่นซ้อม และซ้อมจนเป็นนิสัย เพื่อวันนั้น วันที่สำคัญที่สุดของชีวิต

เพราะแค่รู้.. จึงเห็นเท่าทัน
เพราะแค่รู้สึก.. จึงเกิดการปล่อยวาง
ไม่อะไร.. กับอะไร
ไม่วิเคราะห์ ไม่ตัดสิน ไม่วิพากษ์ ไม่วิจารณ์
สักแต่ว่ารู้…
มีทุกสิ่ง แต่ไม่ยึดถือ ว่า…มีเรา ว่า…เป็นเรา
เพียงกลับมา แค่รู้… แค่รู้สึก เท่านั้นจริง ๆ

นอกจากการปฏิบัติธรรม ชีวามิตรได้ร่วมจัดกิจกรรมสนทนา “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข”                โดย คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้าย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในระหว่างเวลาพักอีกด้วย

ชีวามิตร ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทีมงานทุกท่าน

โปรดติดตามกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป จากชีวามิตร ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคม ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในเร็ว ๆ นี้ ผ่านเพจเฟสบุ๊ก

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด