ชีวามิตร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนา Facebook Live ในหัวข้อ ‘Lifefulness ‘ชีวิตมีชีวา’ : ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพ ไปจนถึงวันสุดท้าย’ ครั้งที่ 1

Share:

⭐️ ชีวามิตร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังการเสวนาครั้งสำคัญจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน และ ผศ.นพ. กิติพล นาควิโรจน์
⭐️ ในงาน ‘Lifefulness ‘ชีวิตมีชีวา’ : ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพ ไปจนถึงวันสุดท้าย’ ครั้งที่ 1

ดำเนินรายการโดย คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

ท่านสามารถชมย้อนหลังได้ที่ 

Facebook Fanpage Cheevamitr Social Enterprise 

https://www.facebook.com/Cheevamitr/videos/683413802202605/?epa=SEARCH_BOX

ขอขอบคุณสถานที่:  K Bank Private Banking

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด