ปฏิบัติธรรม ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง” โดย พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

Share:

ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง”
นำสู่สภาวะนิ่ง รู้ ว่างทั้งภายในและภายนอก
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

คอร์สปฏิบัติธรรม ตื่นรู้ สู่ความ “ว่าง” โดย พระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร ประธานมูลนิธิเดินจิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ Convention Hall บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติจนเต็มหอประชุมเช่นเคย

การเจริญสติ ไม่ใช่เรื่องยาก
เป็นความเรียบง่าย ที่แสนจะธรรมดา
เริ่มต้นด้วยใจที่ ผ่อนคลาย สบาย ๆ
เพียงกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว
แค่รู้ แค่รู้สึก…

ในงานนี้สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน นอกจากการได้เรียนรู้หลักการเจริญสติเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้ร่วมฟังเสวนาพิเศษ “อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข” โดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย

ได้รับข้อคิดจากประสบการณ์ตรงของคุณหญิงฯเมื่อครั้งไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์กับท่านพุทธทาส และเรื่องเล่าจากชีวิตจริงต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย

โดยเฉพาะรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับมุมมองของคุณหญิงฯเรื่องความแตกต่างของการยกโทษ กับการให้อภัย เพื่อการฝึกที่จะปลดความกลัวออกจากใจได้อย่างหมดจด เพื่อวันนั้น วันสำคัญสำหรับการเดินทาง…ชีวามิตร ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทีมงานทุกท่าน

โปรดติดตามกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย จากชีวามิตร ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในเร็ว ๆ นี้ ผ่านเพจเฟสบุ๊ก

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด