มินิคอนเสิร์ต ลืมเจ็บ ไม่ลืมป่วย ~ เรื่อย เรื่อย มา รอน รอน ~

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ผู้ป่วยและครอบครัว และ คุณศรีไศล สุชาติวุฒิ คุณโก้ แซกแมน จัดมินิคอนเสิร์ตเพลงไทย เพลงฝรั่ง ที่คลุกเคล้าการพูดคุย แบ่งปัน ประสบการณ์ ความคิด และปัญญา ที่ได้มาจากความเจ็บป่วย จากพราก

มินิคอนเสิร์ต ลืมเจ็บ ไม่ลืมป่วย ~ เรื่อย เรื่อย มา รอน รอน ~ โดยศิลปิน ศรีไศล สุชาติวุฒิ นำทีม รัมภา กำเนิดรัตน์ผู้ป่วยมะเร็ง stage 4 งานนี้พาสามี ลูกสาวและลูกเขยซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพมาร่วมร้องบรรเลงเติมความสุขและแรงบันดาลใจ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : 14.00-17.00 น. ณ โถงสหัสธารา สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 7โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด