รวมหนึ่งแรง..เป็นล้านพลัง งานมหกรรมทำดี “Good Society Expo 2019” เมื่อวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 @centralwOrld

Share:

งานมหกรรมทำดี “Good Society Expo 2019” เมื่อวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 @centralwOrld งานที่รวมองค์กรเพื่อสังคม งานอาสาดี ๆ จากทั่วประเทศเป็นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม…

ชีวามิตร ในฐานะแม่ข่ายของ Pavilion: Live Well & Leave Well ขอส่งภาพบรรยากาศงานกิจกรรมและการเสวนาต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้สู่การเตรียมความพร้อมให้มี “คุณภาพชีวิตระยะท้าย” ที่ดีในทุกมิติ

“อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข”

ขอขอบคุณ 9 ภาคี
1.เยือนเย็น
2.I See U Contemplative Care
3. Peaceful Death
4. Chersery Home
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. Art for Cancer
7. forOldly
8. KBank Private Banking
9. คิดใหม่
ที่มาร่วมพลังสร้างความดีสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็น “คุณภาพชีวิตระยะท้าย”

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และขาดไม่ได้คือผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านครับ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด