รับเงินบริจาค

Share:

นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคณะกรรมการ เข้าพบคุณไพโรจน์ และท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ เพื่อรับเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคม

ที่มา : http://www.thaps.or.th/รับเงินบริจาค/

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด