วิชาชีวิตบทสุดท้าย THE LAST LIFE LESSON

Share:

         เป็นงานเสวนาที่มีมุมมอง และรายละเอียดแตกยอดมาจากคลิป “วิชาชีวิต” ที่ออกอากาศทางยูทูป และเฟซบุ้ค ของชีวามิตร  จัดขึ้นที่ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 – 17.00 น.   

         ชีวามิตรได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายวงการมาร่วม “ทอล์ค” ในงานนี้

            – ภาริอร วัชรศิริ สาวน้อยนักเขียน บอกเล่าความในใจในการดูแลคุณแม่ที่เพิ่งจากไป 

            – รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา พาสำรวจห้องฉุกเฉินที่เราจะต้องเข้าๆ ออกๆ ในช่วงระยะท้าย 

            – ผศ. นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย อธิบายภาพหลอนแปลกๆที่เห็น ว่ามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

            – ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักการละครและนักบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว สอนฝึกปฏิบัติการเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่มีคำพูด

            – นาวาเอก นายแพทย์ พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ อธิบายความเจ็บปวดทรมานในระยะท้ายที่เราทุกคนจะต้องเผชิญ 

            – พีระพัฒน์ เหรียญประยูร ที่ปรึกษาทางการเงินที่จะมาช่วยวางแผนและเตรียมเอกสารให้คุณเสียแต่เนิ่นๆ               

        ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันว่าแท้จริงแล้วความตายไม่ใช่ศัตรู แต่คือเพื่อนคนหนึ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า

                รับชมคลิป “วิชาชีวิตบทสุดท้าย” THE LAST LIFE LESSON ทุกหัวข้อได้ที่

Part 1 : https://www.youtube.com/watch?v=oZ2Hi22bgUU&list=PLJX8sviz2fOOWAAkW8RmXCLPt4hq5m0zs&index=8

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=bq1DpJWf9VY&list=PLJX8sviz2fOOWAAkW8RmXCLPt4hq5m0zs&index=9

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด